nlogo1

Algemene voorwaarden

ictwaarCompusupply is lid van de ICTwaarborg.

De ICTwaarborg biedt consumenten de volgende zeven zekerheden die bedrijven vaak niet zelf kunnen bieden.

1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden 
Niemand wil algemene voorwaarden lezen. Bij de voorwaarden van ICTWaarborg is dat ook niet nodig, want daarin staat niets dat in het nadeel van de consument is.

2. Bemiddeling bij problemen
Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ICTwaarborg terecht voor bemiddeling.

3. Onafhankelijke geschillencommissie
Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

4. Nakomingsgarantie
Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen of dit niet meer kunnen omdat het inmiddels failliet is gegaan, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de oorspronkelijke garantieverplichtingen worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de gedane toezeggingen worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Overname van aansprakelijkheid
Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat de winkel failliet, dan kan men bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

U kunt onze complete algemene voorwaarden inzien door hierop te klikken  algemene voorwaarden

Onze klanten aan het woord

  • Annalies

    Wij hebben meerdere zeer goede ervaringen met de heren van compusupply: met name onze laatste ervaring met een kapot moederbord van de mac bookpro! De macbook pro was....

  • Bekijk alle reacties